Zvyšující se nebezpečí

Je na čase, abyste se již konečně rozhodli eliminovat a v podstatě neutralizovat zdraví škodlivé elektromagnetické záření. Možná si říkáte, že elektromagnetické záření se na naší Zemi vyskytovalo vždycky. To je sice pravda, ale rychlý pokrok v oblasti elektrických, elektronických a komunikačních technologiích způsobil, že jsme vystavováni neustále se zvyšující úrovni magnetických a elektrických polí.

BioProtect Mobil

Téměř každý z nás denně používá internet, mobilní telefon, satelit a nejrůznější elektrická vybavení v domácnosti, která jsou původcem takzvaného elektromagnetického smogu. Pokud bychom chtěli srovnat jeho současnou úroveň s úrovní před sto třiceti lety, zjistili bychom, že je přibližně stokrát větší a neustále roste. Je vážně na čase si uvědomit, že již nežijeme pouze v prostředí znečištěném výfukovými plyny a nejrůznějšími průmyslovými zplodinami, ale že je to právě toto vyzařování, kterému jsme vystavováni opravdu ze všech stran. Nabízíme vám proto vysoce účinnou ochranu před elektrosmogem v podobě BioProtect Mobilu a dalších zařízení.