Součást civilizované společnosti

S každou nemovitostí – ať už jde o dům, byt, průmyslové prostory, ale také i veřejná prostranství apod. – je spojena i kanalizace a odpady.

Kanalizace a kanalizační síť je považována za samozřejmou součást civilizované společnosti, avšak i tato síť se postupem času opotřebovává, dochází k jejím poruchám a poškozením, a proto i tato síť vyžaduje pravidelnou údržbu. Naše společnost Vám nabízí široké spektrum služeb, které souvisí právě s kanalizací nebo odpady.

Kanalizace a odpady

kanalizace a odpady musí být pravidelně čištěny a udržovány, protože i tyto sítě se mohou ucpat, mohou v nich vzniknout netěsnosti apod. Naše společnost má k dispozici různé způsoby a technologie čištění kanalizační sítě nebo odpadů. V případě čištění odpadů nejčastěji používáme buď mechanické čištění spirálou, nebo čištění vodním paprskem. Nejvhodnější způsob čištění volíme až po podrobnějším seznámení se se situací a problémem.